In 2012 zijn woningcorporatie Centrada uit Lelystad en Plegt-Vos een driejarig contract aangegaan voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud aan alle 9.000 huurwoningen van Centrada. Voor de woningen verzorgt Plegt-Vos het klachtenonderhoud, mutatieonderhoud en het vraaggestuurd onderhoud. De samenwerking loopt nu een klein jaar. Tijd om Centrada eens te vragen naar hun ervaringen. Nico Hoogendijk (Teamleider Beheer en Onderhoud) aan het woord:

“Met het uitbesteden van het dagelijks onderhoud wilden we vooral de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren, risico’s verminderen en kosten verlagen. Na een uitgebreide selectieprocedure zijn we uiteindelijk met één partij de samenwerking aangegaan: Plegt-Vos.

In het begin had Plegt-Vos wat moeite om de workflow goed te managen. Op zich niet verwonderlijk want er kwam een tsunami aan werkopdrachten op hen af. We hebben toen samen gekeken waar we verbeteringen konden doorvoeren. Dat had al snel effect. Op dit moment is het proces onder controle en focussen we ons op het continu verbeteren. Zo zijn we nu bezig met een verdere verbetering van de afhandelingstijden, de administratieve afhandeling, en de onderlinge communicatie. Je merkt dat we steeds beter op elkaar ingespeeld raken. Dit geeft een versnelling aan de leercurve. Onze bewoners zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden. Vooral over de medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren is men te spreken. Ook onze eigen medewerkers (o.a. woonmakelaars, opzichters, klantenservice) merken nu de voordelen in de dagelijkse praktijk.We hebben één aanspreekpunt en de kwaliteit is constant, Bovendien wordt onze eigen organisatie ontlast. Vooral de administratieve druk is verlaagd.

Een advies aan organisaties die ook nadenken over het uitbesteden van het dagelijks onderhoud: doe eerst intern een nulmeting bepaal vervolgens doelstellingen. Klein beginnen is daarbij ook belangrijk. Leer elkaar goed kennen, zorg dat je samen het proces onder controle hebt en breidt daarna stap voor stap verder uit”.