Bij het uitvoeren van dagelijks onderhoud is vooral de manier waarop je het doet belangrijk. In ons proces hebben we getracht het plezier voorop te stellen. De bewoner helpen we snel en vriendelijk, onze opdrachtgever maken we het makkelijk en we zorgen dat onze medewerkers prettig kunnen werken. Kortom: beter, sneller en leuker voor iedereen.

Vraag bewoner

Het proces start zodra een bewoner een klacht of verzoek kenbaar maakt bij zijn verhuurder. Dit gaat via de normale communicatielijnen tussen bewoner en verhuurder.

Ondersteuning PDA systeem
Check verhuurder

De verhuurder gaat na of de klacht of het verzoek terecht is. Als dat het geval is, dan wordt er een werkbon aangemaakt. In geval van een mutatiewoning kan de verhuurder op eigen initiatief een bon aanmaken.

Bon in bonnenportaal

De werkbon wordt door de verhuurder in het digitale bonnenportaal gezet. Dit portaal is voor zowel verhuurder als Plegt-Vos toegankelijk. Bij grote bonnen kan ervoor gekozen worden om een opname te doen bij de bewoner thuis. Bij kleine bonnen kan er direct besteld en gepland worden in samenspraak met de co-makers en de bewoner.

Uitvoering door Plegt-Vos

De werkzaamheden worden onder regie van Plegt-Vos uitgevoerd. Zowel de medewerkers van Plegt-Vos als die van de co-makers hebben de beschikking over een tablet waarmee ze ter plekke kunnen beschikken over de actuele werkbonnen. Na uitvoering kan de bewoner via de tablet digitaal zijn handtekening zetten voor akkoord.

Afmelding in bonnenportaal

Met de tablet kan de bon digitaal worden afgemeld in het bonnenportaal.

Ondersteuning PDA systeem
Automatische facturering

De facturatie verloopt volledig automatisch op basis van de afmelding van de bon in het bonnenportaal en de inhoud van de bon.