Het afgelopen jaar hebben we met veel plezier gewerkt aan mooie en zeer uiteenlopende projecten. Stuk voor stuk zijn het mooie voorbeelden van de wijze waarop we vormgeven aan woon- werk- en leefplezier.

Plechelmusplein Oldenzaal

Leefplezier heeft niet alleen met het gebouw te maken, maar ook met de ruimte er omheen. Het Plechelmusplein in Oldenzaal is een bijzonder project met een wel heel bijzonder verleden. Sinds november 2012 zijn wij bezig met de herinrichting van het plein dat is gelegen in het centrum van Oldenzaal nabij de ruim 8 eeuwen oude Plechelmusbasiliek. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden zijn er bijzondere vondsten gedaan. De omgeving van de Plechelmusbasiliek bevat namelijk archeologische resten van circa 3.000 inidividuen, doordat deze plek eeuwenlang gebruikt is als begraafplaats. In het ontwerp en de uitvoering is rekening gehouden met het benadrukken van de basiliek en haar bijzondere verleden.

Centrada Lelystad

Het uitgangspunt van onderhoud is om huizen en gebouwen te laten presteren zoals ze zouden moeten. Met een tevreden eindgebruiker als doel. Wij doen er alles aan om het woonplezier van de eindgebruikers te waarborgen. Daarbij is vraaggericht werken van groot belang. Voor 9.000 huurwoningen in Lelystad verzorgen wij het dagelijkse onderhoud. Dit loopt uiteen van het vervangen van een badkamer tot het in goede staat brengen van een huis voor de volgende bewoners. De eindgebruiker heeft één aanspreekpunt voor vragen. Dat is wel zo klantvriendelijk en efficiënt.

Saxion Deventer

De maatstaven voor duurzaam bouwen worden steeds uitgebreider. Wij willen bouwen met de wensen van de gebruiker voor nu en de toekomst. Saxion Hogeschool in Deventer is daar een mooi voorbeeld van. Uitgangspunt voor het ontwerp was een energiezuinig, onderhoudsarm, toekomstbestendig en duurzaam gebouw. Dat vraagt een flexibele constructie. Door hergebruik van materialen en slimme omgang met luchtkanalen kunnen ruimtes met een kleine ingreep worden aangepast. Op deze manier is een snelle aanpassing voldoende als de functie of indeling van het gebouw verandert.

Spinozacampus Amsterdam

Acute vraagstukken vragen om acute oplossingen. In Amsterdam hebben wij in minder dan een jaar 700 modulaire studentenwoningen opgeleverd. Deze recordtijd was mogelijk doordat we gebruik maken van een uniek gemoduleerd bouwsysteem. De woningen zijn in meerdere fases opgeleverd, met elke keer weer enthousiaste studenten die hun sleutel in ontvangst namen. In dit jaaroverzicht vertellen de studenten zelf hun verhaal over het leefplezier op de Spinozacampus.

Grunobuurt Groningen

Wijkvernieuwing gaat veel verder dan het slopen van huizen en opnieuw inrichten van de wijk. Wijkvernieuwing gaat over de leefomgeving van mensen. En dat is van directe invloed op het woon- en leefplezier. In Groningen stond de Grunobuurt al 15 jaar op de nominatielijst om aangepakt te worden. Uiteindelijk is de knoop doorgehakt en hebben wij zorg gedragen voor de wijkvernieuwing in deze buurt.

Grijsesteijn Utrecht

Restauratie is een vak apart. Restauratie vereist vakkennis, materiaalkennis en stijlkennis. Maar restauratie vraagt ook flexibiliteit, omdat niet alle plannen tot op de millimeter nauwkeurig voorbereid kunnen worden. Ingewikkelde en onverwachte constructies horen namelijk bij oude gebouwen. Onze collega’s zijn gewend om daarop in te spelen. Zij zijn expert op het vlak van restauratie, zodat toekomstige bewoners met veel liefde kunnen gaan genieten van hun leefomgeving. Deze expertise gaat gepaard met gevoel, omdat er een grote historische waarde aan vast zit. Wij realiseren projecten waarin we mooie dingen behouden en waarde toevoegen zodat er opnieuw iets moois ontstaat. Grijsesteijn is zo’n project. In zijn rijke verleden heeft dit pand aan tal van ambachten onderdak geboden. Van een smederij tot een bakkerij. In het nieuwe plan is wederom volop ruimte voor ‘nijverheid’. Naast zes luxe huurappartementen worden twee bijzonder mooie bedrijfsruimtes aangeboden in de historische werfkelder.

Lees meer
Minder